Clubmiddag

Clubmiddag.
Attentie! In verband met de situatie rond het coronavirus zullen de clubmiddagen voorlopig geen doorgang vinden. Zodra de clubmiddagen weer doorgaan, wordt u daarover op onze website geïnformeerd.

Iedere maand op de derde woensdag verzorgt de ASCC een clubmiddag voor de leden in het wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, Amstelveen. Op deze middag worden allerlei onderwerpen  en apps op computer-, tablet- en smartphonegebied gepresenteerd, die voor de leden interessant en nuttig zijn. De ASCC stelt zich ten doel om leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op deze gebieden. Er is altijd ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen.

culbmiddag_ing1024px

Het zou mooi zijn, als af en toe eens een (deel van een) middag zou worden verzorgd door een van de leden. Als u belangstelling hebt om eens een presentatie te houden op een clubmiddag, kunt u zich aanmelden bij secretariaat@ascc.nl.

De toegang is gratis voor leden. Aanmelden vooraf is niet nodig en een drankje in de pauze is inbegrepen.

Datum Onderwerp Presentatie
Woensdag,
18-03-2020
Attentie! Wegens het Coronavirus is de Algemene Ledenvergadering opgeschort tot nader bericht.
Deze clubmiddag staat in het teken van de Algemene Ledenvergadering. De vergaderstukken worden de leden afzonderlijk toegestuurd.
Woensdag,
18-02-2020
Deze clubmiddag staat in het teken van de genealogie. Ga op zoek naar uw voorouders! Breng de geschiedenis van uw familie in kaart! De heer Cor van Rooij van de Nederlandse Genealogie Vereniging
(https://ontdekjouwverhaal.nl/over-ngv/) vertelt u in zijn presentatie wat genealogie betekent. Hij legt uit, hoe en waar u gegevens kunt vinden over uw familiegeschiedenis. Hij vertelt, hoe u daarbij gebruik kunt maken van computerprogramma’s, zoals het (nu nog gratis) programma Aldfaer. Zie voor een aantal familienamen alvast:
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cm-van-rooij.
De heer Van Rooij van de Nederlandse Genealogie
Vereniging

N.B. Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden, een presentatie gewisseld of gewijzigd wordt.