Clubmiddag

Clubmiddag.
Attentie! Wij verwachten  de clubmiddag, tevens Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag, 20 oktober 2021 van 15.00 tot 16.30 uur. Nadere informatie volgt nog.

Iedere maand op de derde woensdag verzorgt de ASCC een clubmiddag voor de leden in het wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, Amstelveen. Op deze middag worden allerlei onderwerpen  en apps op computer-, tablet- en smartphonegebied gepresenteerd, die voor de leden interessant en nuttig zijn. De ASCC stelt zich ten doel om leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op deze gebieden. Er is altijd ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen.

culbmiddag_ing1024px

Het zou mooi zijn, als af en toe eens een (deel van een) middag zou worden verzorgd door een van de leden. Als u belangstelling hebt om eens een presentatie te houden op een clubmiddag, kunt u zich aanmelden bij secretariaat@ascc.nl.

De toegang is gratis voor leden. Aanmelden vooraf is niet nodig en een drankje in de pauze is inbegrepen.

Datum Onderwerp Presentatie
20 oktober 2021

15:00-16:30 u.

Algemene Ledenvergadering Het Bestuur

N.B. Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden, een presentatie gewisseld of gewijzigd wordt.