In de ASCC-nieuwsbrief informeren wij de mensen over de activiteiten van de club. Inhoud van clubmiddagen en openingstijden van onze inloop dagen. Met de nieuwsbrief proberen wij de mensen zo goed mogelijk te betrekken en te informeren over de laatste stand van de techniek. Verder geven we tips over bestaande en nieuwe applicaties.

Tot op heden wordt deze nieuwsbrief volledig opgemaakt per mail verstuurd. De ASCC was daar heel trots op. Maar door de steeds strenger wordende veiligheidsmaatregelen komt de nieuwsbrief vaak in de spam terecht.

 Vanaf 1 januari 2023 sturen we wel een eenvoudige mail om de mensen die ingeschreven zijn te informeren dat er een nieuwe nieuwsbrief op de website gepubliceerd is.

Hier staan de gepubliceerde Nieuwsbrieven