Cursus voorwaarden

Informatie en voorwaarden

Wie of wat is ASCC?
ASCC staat voor Amstelland Senioren Computer Club.
Over de ASCC en het cursusprogramma vindt u meer op de website www.ascc.nl

Via deze site kunt u ook een inschrijfformulier downloaden.
Ook kunt u via e-mail vragen stellen aan de cursuscoördinator, Agnes Blokker cursussen@ascc.nl

Aan de computercursussen mag iedereen deelnemen. Lidmaatschap van de ASCC is NIET verplicht, maar spreken de activiteiten van de ASCC u aan, dan is het overwegen van het lidmaatschap beslist de moeite waard. Zie het menu lidmaatschap.

Cursussen.
De cursussen worden in het Nederlands gegeven en bestaan uit lessen van elk 1½ uur en worden 1 x per week steeds op dezelfde dag en tijd gegeven. Zie hiervoor het lesschema in Hoofdstuk 2.
De noodzaak om thuis of ergens anders over een computer te kunnen beschikken is bij elke cursusbeschrijving aangegeven. Voor het volgen van vrijwel alle cursussen is het raadzaam om thuis een computer te hebben voor het oefenen en om routine op te doen.

Cursusdeelneming
Inschrijven
Inschrijven kan door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier of via de website van ASCC (www.ascc.nl/cursussen). Acceptatie vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Inschrijvingen die later dan twee weken voor de start van de cursus binnen komen, kunnen in de regel niet meer geaccepteerd worden. Omdat in het algemeen een cursus pas bij tenminste 4 deelnemers doorgaat, kan laat inschrijven anderen duperen. Houdt u dus zoveel mogelijk aan de inschrijftermijn. Het aangeven van een alternatieve datum ( indien beschikbaar) voor een cursus of cursus verhoogt de kans op doorgaan van de lessen.

Cursusgeld
Onder cursusgeld wordt verstaan de prijs van de cursus inclusief alle lesmaterialen tenzij anders vermeld.

Betaalwijze
Betaling van het cursusgeld vindt uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend plaats door middel van een EENMALIGE machtiging tot afschrijving (Incasso). Hiervoor geeft u toestemming bij inschrijving.

De incasso vindt in principe plaats aan het begin van de maand volgend op de maand van aanvang van de cursus.
Het verschuldigde cursusgeld wordt in één termijn geïncasseerd door ASCC. Bij voortijdig stoppen van de cursus of als u niet volgens de geldende regels heeft opgezegd, blijft u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Opzegging
Inschrijving geldt voor de hele cursus. Bij voortijdig beëindigen van deelname aan een cursus kan in de regel geen restitutie van cursusgeld worden verleend.
Uitzonderingen zijn: verhuizing buiten de regio Amstelland of op grond van een medische indicatie die voortzetting van deelname onmogelijk maakt.

Hoe zegt u een cursus op?
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
Telefonisch opzeggen of opzeggen via de docent van de cursus is niet toegestaan. Wanneer de opzegging wordt geaccepteerd, ontvangt u per mail een bevestiging.

Terugbetaling
Als er voor een cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt deze cursus uitgesteld en zal (nog) geen gebruik worden gemaakt van de afgegeven machtiging. Wanneer de cursus gestart is en achteraf blijkt dat de cursus om welke reden dan ook niet verder kan doorgaan, dan wordt uw geld teruggestort onder aftrek van de kosten van de gevolgde lessen.

Informatie
Voor meer informatie over cursussen kunt u elke vrijdag van 09:00 – 10:30 uur langskomen in Wijkcentrum Westend of mailen naar: cursussen@ascc.nl

Inschrijfformulieren
Op de website www.ascc.nl kunt u het inschrijfformulier downloaden of via de link ascc.nl/cursussen is het ook mogelijk digitaal in te schrijven.

Inschrijfformulieren kunt u inleveren aan de balie van
Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen
of zenden aan:

ASCC
p.a. Wijkcentrum Westend,
Westwijkplein 3,
1187 LS Amstelveen