Cursus voorwaarden

Aan de computercursussen mag iedereen deelnemen. Lidmaatschap van de ASCC is niet verplicht, maar spreken de activiteiten van de ASCC u aan, dan is het overwegen van het lidmaatschap beslist de moeite waard. 

De cursussen worden in het Nederlands gegeven en bestaan uit lessen van elk 1½ uur en worden 1 x per week steeds op dezelfde dag en tijd gegeven. Zie hiervoor het cursusoverzicht

Cursusdeelneming

Inschrijven kan door het uitprinten, invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier (PDF) of digitaal via het cursusoverzicht.

Acceptatie vindt plaats in volgorde van binnenkomst. U krijgt altijd een bevestiging van uw cursusinschrijving. Mocht u die na een week niet ontvangen hebben, neem dan telefonisch contact op met de cursuscoördinator Agnes Blokker, telefoon 0297-582482 of via email:  cursussen@ascc.nl

Schrijf s.v.p. tijdig in, uiterlijk 2 weken vóór de start van de cursus. Als u pas laat inschrijft, kunt u daarmee anderen duperen, omdat bij te weinig inschrijvingen een cursus niet doorgaat.

Meer informatie, vragen en direct inschrijven ?

Voor meer informatie over de cursussen en direct inschrijven kunt u ook elke vrijdag van 09:30 – 11:00 uur langskomen bij ons inloopspreekuur in Wijkcentrum Westend of middels een email naar de cursuscoördinator Agnes Blokker:  cursussen@ascc.nl

Geprinte inschrijfformulieren kunt u inleveren aan de balie van Wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, 1187 LS Amstelveen
of zenden aan:
ASCC
p.a. Wijkcentrum Westend,
Westwijkplein 3,
1187 LS Amstelveen

Cursusgeld
Onder cursusgeld wordt verstaan de prijs van de cursus inclusief alle lesmaterialen tenzij anders vermeld.

Betaalwijze
Betaling van het cursusgeld vindt uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend plaats door middel van een éénmalige machtiging tot afschrijving (incasso). Hiervoor geeft u toestemming bij de inschrijving. De incasso vindt in principe plaats aan het begin van de maand volgend op de maand van aanvang van de cursus. Het verschuldigde cursusgeld wordt in één termijn geïncasseerd door ASCC. Als u de cursus niet afmaakt of als u niet volgens de geldende regels heeft opgezegd, blijft u het volledige cursusgeld verschuldigd.

Opzegging
Inschrijving geldt voor de hele cursus. Bij voortijdig beëindigen van deelname aan een cursus kan in de regel geen restitutie van cursusgeld worden verleend. Uitzonderingen zijn: verhuizing buiten de regio Amstelland of op grond van een medische indicatie die voortzetting van deelname onmogelijk maakt.

Hoe zegt u een cursus op?
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
Telefonisch opzeggen of opzeggen via de docent van de cursus is niet toegestaan.
Wanneer de opzegging wordt geaccepteerd, ontvangt u per mail een bevestiging.

Terugbetaling
Als er voor een cursus onvoldoende inschrijvingen zijn of om andere redenen niet kan doorgaan zal er geen gebruik worden gemaakt van de afgegeven machtiging of wordt het reeds betaald cursusgeld teruggestort.