Van de redactie

We gaan verder met het volgen van de digitale ontwikkelingen en blijven onze leden daarbij betrekken, erin meenemen als het ware. De ontwikkelingen in de ASCC gaan door. Dit jaar gaat de club experimenteren met het organiseren wijkinlopen in buurtkamers, Keizer Karelpark, Elsrijk en Randwijck. Het doel is dichter bij de leden te opereren en natuurlijk hopen we dat mensen uit die wijken zich bij de club aansluiten en actief meedoen.
Sinds kort mag de redactie zich verheugen in twee nieuwe redactieleden. Hennie de Boer ondersteunt de redactie inhoudelijk en Ronald de Hoogh is illustrator. De mooie tekeningen die u de afgelopen nieuwsbrieven heeft kunnen zien zijn van zijn hand. Wij heten beiden van harte welkom bij de redactie. Met deze versterking blijft het mogelijk maandelijks of zoveel vaker als de actualiteit daartoe aanleiding geeft een mooie nieuwsbrief te maken.
Van deze gelegenheid maakt de redactie graag gebruik om mee te delen dat in het afgelopen jaar ook Eddy Hammelburg als mederedactielid tot de redactie is toegetreden. Karel Rutgers en Agnes Blokker kijken al langer met de redactie mee en zij zorgen onder andere voor het up to date houden van de website. Ruud Blok heeft het technische beheer van de nieuwsbrief en de website en Maria Jasperse vult de nieuwsbrief aan met actueel cursusnieuws. Het begint dus langzaamaan goed te komen met de ondersteuning waartoe het bestuur eerder heeft opgeroepen.