Clubmiddag

De eerste clubmiddag na het zomerreces in 2017 wordt gehouden op woensdag 18 oktober van 13:30 uur tot 15:30 uur.

De maandelijkse clubmiddag
Iedere maand verzorgt ASCC een clubmiddag voor de leden. Op deze middag presenteren wij allerhande onderwerpen op computergebied, die voor senioren van belang zijn. Wij stellen ons als doel om de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen op computergebied. Maar ook demonstreren wij eenvoudig te gebruiken programma’s, bijvoorbeeld op het gebied van fotobewerking. Er is altijd ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen. Deze middagen worden verzorgd door leden van ASCC, maar regelmatig nodigen wij sprekers uit van buiten, bijvoorbeeld bedrijven of
non-profit organisaties.

culbmiddag_ing1024px
Wij stimuleren onze leden om af en toe eens een (deel) van een middag te verzorgen. Maar verplicht is dat natuurlijk niet.

De clubmiddagen zijn iedere derde dinsdag van de maanden september t/m mei in onze locatie Westwijkplein 3 te Amstelveen.

Aanvang is om 14:00 uur, einde om 16:00 uur. De toegang is gratis voor leden. Aanmelden vooraf is niet nodig en een drankje in de pauze is inbegrepen.

De eerste clubmiddag na het zomerreces in 2017 wordt gehouden op dinsdag
17 oktober van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Datum Onderwerp Presentatie
18 april 2017
14.00 – 16.00 h
Het LevensDossier.
Alvast meer weten?
Klik hier
 Cretio
21 maart 2017
14.00 – 16.00 h
 Ledenvergadering  Ruud Vloeimans
 21 februari 2017
14.00 – 16.00 h
Wat is Facebook?

—–pauze—–

Kies voor veilige mail

 Ruud Blok

N.B. Het kan mogelijk zijn, dat door onvoorziene omstandigheden, een presentatie gewisseld of gewijzigd wordt.
Wanneer u een suggestie voor een onderwerp heeft, dan horen wij dit graag