Clubmiddag

Iedere maand verzorgt de ASCC een clubmiddag voor de leden in het wijkcentrum Westend, Westwijkplein 3, Amstelveen. Op deze middag presenteren wij allerlei onderwerpen op computer-, tablet- en smartphonegebied, die naar onze mening voor de leden interessant en nuttig zijn. Wij stellen ons ten doel om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op deze gebieden. Wij demonstreren daarbij ook allerlei programma’s die het gebruik van computer, tablet en smartphone leuker en gemakkelijker maken. Er is altijd ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen. De middagen worden meestal verzorgd door bestuursleden en ondersteuners van de ASCC, en soms ook door sprekers van buiten.

De maandelijkse clubmiddag is verplaatst naar de donderdagmiddag!
De zaal waar de clubmiddagen op dinsdag werden gehouden werd door velen als te klein, te warm en te benauwd ervaren. Het bestuur herkende dit. Het bleek mogelijk te zijn de middagen te verplaatsen naar de grote zaal in Westend. Die zaal blijkt na ervaringen op de donderdagmiddag goed geschikt te zijn, maar in het wijkcentrum wordt het door het grote aantal personen van meerdere clubs te druk. Daarom is op verzoek van de beheerder de clubmiddag verplaatst naar de woensdagmiddagen. Het bestuur neemt aan met deze nieuwe verplaatsing toch nog tegemoet te zijn gekomen aan de wensen van leden voor een ruimere zaal met een beter klimaat.

culbmiddag_ing1024px

Het zou mooi zijn, als af en toe eens een (deel van een) middag zou worden verzorgd door een van de leden. Als u belangstelling hebt om eens een presentatie te houden op een clubmiddag, kunt u zich aanmelden bij secretariaat@ascc.nl.

De toegang is gratis voor leden. Aanmelden vooraf is niet nodig en een drankje in de pauze is inbegrepen.

 

Datum Onderwerp Presentatie
Woensdag
20 februari 2019
14.00-16.00
Interactief programma
Het programma voor de clubmiddag is in handen van de heer Menno Schoone, de redacteur van de nieuwsbrief SchoonePC.nl en auteur van de Computerbijbel voor Windows 10. Zie de andere nieuwsartikelen in deze ASCC-nieuwsbrief. De heer Schoone heeft ons een interactief programma in het vooruitzicht gesteld en zal ook een paar computerbijbels meenemen die met korting kunnen worden gekocht tijdens de clubmiddag.
 Menno Schoone
Donderdag
17 januari 2019
14.00-16.00
We leven in een digitale maatschappij.
Cor Koster gaat in op de omwenteling die de digitalisering in onze maatschappij heeft veroorzaakt, op de mooie en de minder mooie kanten. Zo loopt onze digitale veiligheid meer gevaar dan de meeste mensen beseffen. Cor wil echter niet alleen wijzen op de bedreigingen, maar de adviezen inbedden in een algemener kader omdat de digitale wereld zo veel prachtigs te bieden heeft.
Klik hier… voor de samenvatting van Cor Koster.
Cor Koster
Woensdag
19-12-2018
14.00-16.00
 Een tijdreis door computerland.
Wat heeft de computer aan ons leven veranderd. Wat is er nu op dit moment mogelijk. Waar gaan we naartoe?
Altijd een goede vraag op de drempel van een nieuwjaar. Zo gaan we samen digitaal 2019 in.Na deze presentatie is de kerstborrel met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
 Ruud Blok

N.B. Het is mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden, een presentatie gewisseld of gewijzigd wordt.

De onderwerpen voor de clubmiddagen worden tot nu toe in het algemeen bedacht door het bestuur. Het bestuur roept u op om suggesties te doen voor onderwerpen die u interessant lijken voor een clubmiddag. Stuur uw suggestie(s) aan secretariaat@ascc.nl. Wij zijn benieuwd!