ASCC Nieuwsbrief december 2015

Wanneer deze Nieuwsbrief niet goed leesbaar is klik dan op deze link....
In de tweede helft van december verhuist de ASCC naar de nieuwe locatie. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.
Let op!! De clubmiddag van december gaat wegens de verbouwing en verhuizing niet door!
De laatste inloopochtend van dit jaar is op vrijdag 11 december.
De eerste inloopochtend in 2016 is op vrijdag 23 januari van 09.00 tot 10.30 uur.
De eerste clubmiddag in 2016 vindt plaats op dinsdag 19 januari.

Inhoud
1. Van de redactie
2. Cursusboekje voorjaar 2016
 1. Van de redactie
 2. Cursusnieuws
 3. Clubmiddag november I
 4. Google zoektips
 5. Contributie 2016
 6. Clubmiddag november II
 7. Vrijdagochtend inloop
 8. Blauwe envelop verdwijnt
 9. B,KB,MB,GB,TB,PB,EB,ZB,YB
 10. Apple tip
 11. Windows 10 tip

 

 

In deze nieuwsbrief bieden we u weer een aantal tips aan. Google zoektips, Appletips en Windowstips. Voorts een belangrijk artikel over het digitaal gaan van de Belastingdienst en daarmee het verdwijnen van de vervelende blauwe envelop. In deze nieuwsbrief zijn meer illustraties en foto's opgenomen opdat  het geheel er aantrekkelijker uitziet. Dat is redelijk gelukt denken we. Ook is er een terugblik naar de laatste clubmiddag met interessante presentatis van de poliie en de Rabobank. Wij wensen u weer veel leesplezier.

Heeft u opmerkingen over of ideeën en tips voor de nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar de redactie: redactie@ascc.nl.
Wij zien uw tips graag tegemoet.

Van de cursuscoördinator, Maria Jasperse

Cursusboekje Voorjaar 2016
Het nieuwe cursusboekje is klaar en ligt bij alle wijkcentra, Gemeentehuis , UWV en bibliotheek.
Het inschrijven is begonnen en het is raadzaam tijdig in te schrijven voor de cursussen. Dit om teleurstelling te voorkomen. Het vorige seizoen liepen de nieuwe cursussen snel vol.

Om de juiste cursuskeuze te kunnen maken, staat er in het cursusboekje en op de website bij elke cursus het niveau van de cursus vermeld door middel van lees verder...

 

     
3. Clubmiddag november I
4. Google zoektips
5. Contributie 2016

Twee geüniformeerde politiemannen troffen de clubleden bij binnenkomst aan. Was er iets aan de hand? Nee gelukkig waren deze politiemannen, beide wijkagenten in Westwijk, het Oude Dorp en Bovenkerk, gekomen om een presentatie te geven over de veiligheid voor senioren.  Hoewel niet geheel handelend over computers, was de presentatie zeer nuttig voor de leden. Er waren filmpjes met voorbeelden over de manier waarop senioren het slachtoffer waren geworden van babbeltrucks en andere manieren van oplichting via bijvoorbeeld pinnen aan de deur. Voor zover nodig is bij velen het bewustzijn weer wat aangescherpt.

Doe meer met Google is één van de cursussen die wordt gegeven bij de ASCC. Hierbij doen wij u een paar tips aan de hand waarmee u echt gericht kunt zoeken.

Hoe duidelijk is uw zoekopdracht? Als u één woord in typt geeft Google al een suggestie wat u zou kunnen zoeken. Zo levert het typen van het enkele woord 'vrede' de volgende Google suggesties op: vredespaleis, vredestein, vredenburg, vrede en vrede van munster. Als u twee woorden typt is de zoekopdracht al gerichter en levert nog meer resultaten op. Maar het kan ook zijn dat u lees verder...Van de penningmeester
In de vorige nieuwsbrief werd u verzocht om met de betaling van de contributie voor 2016 niet de ontvangst van de acceptgiro in februari af te wachten, maar vóór die tijd de contributie via internetbankieren te voldoen daar dit kostenbesparing voor de ASCC oplevert. Mijn verzoek was  succesvol, want veel leden hebben hier direct gevolg aan gegeven, waarvoor dank. Hierbij herhaal ik graag mijn oproep. U kunt de contributie EUR. 17,50  overmaken naar:

NL02 RABO 0382 3859 50
t.n.v. Amstelland Senioren ComputerClub met als omschrijving ‘Contributie 2016’.
Alvast dank voor uw medewerking.


     
6. Clubmiddag november II
7. Vrijdagochtend inloop
8. Blauwe envelop verdwijnt

Na de presentatie van de wijkagent van de politie was het na de pauze de beurt aan mevrouw Mathilde Mulder, adviseur particulieren, van de Rabobank.
Zij hield een heldere presentatie over de veiligheid van internetbankieren en de nieuwe Rabo Bankieren-app. Er werd ook een filmpje vertoond over de veiligheidsregels die in acht moeten worden genomen bij internetbankieren, met extra aandacht voor het slotje in de adresbalk en de https. De presentatie heeft in samenhang met de presentatie van de politie een goede bijdrage geleverd aan het versterken van de bewustwording over veiligheid in uw directe woonomgving én bij het internetbankieren.
Zie ook Klik hier...
Tijdens de inloop kunt U langskomen met uw laptop, tablet of smartphone om problemen met die apparaten te laten verhelpen. Vaak lukt dat direct. Soms wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
Op vrijdag 11 december is de laatste inloop van dit jaar. In het nieuwe jaar is de eerste inloopochtend op vrijdag 23 januari.
 

De belastingdienst meldt dat de blauwe envelop verdwijnt. Gelukkig, zult u denken. Ik ben ervan af. Maar dat is geenszins het geval. Vanaf 2017 kunt u uw aangifte uitsluitend digitaal invullen. Dit is het gevolg van de invoering van de 'Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst'. Dit heeft voor u echt wel gevolgen. U krijgt vanaf 2017 alleen nog maar post van de Belastingdienst via de elektronische weg. De slogan 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' geldt hier misschien vooral voor de Belastingdienst zelf. Maar misschien ook voor u! Hoe dan ook: u krijgt alleen nog digitale post en u kunt aangiftes en toeslagformulieren alleen nog via internet invullen.
Lees verder...

Speciale Belastingdienstpagina...

     
9. B,KB,MB,GB,TB,PB,EB,ZB,YB
10. Apple tip
11. Windows 10 tip

U heeft vast wel  eens gehoord van bits en bytes.
In de computertaal ook wel nullen en enen. Een 1 of een 0 is een byte. Duizend bytes maken samen een kilobyte, afgekort KB.10 KB is al een document, want bestaat uit 10000 bytes. Na de kilobyte komt megabyte, afgekort MB. Een megabyte is 1000 kilobyte, dus 1000.000.000.000.000.000 bytes. 500 MB is dus 500.000.000.000. 000.000.000. Dat zijn heel veel nullen = documenten. 32 jaar geleden woog een schijf voor opslag
Lees verder...

Bron: appletips
Apple tip.

OS X El Capitan: Gevonden contacten in Mail gebruiken. Wanneer je een e-mailbericht ontvangt van iemand wordt deze vaak aangevuld met gegevens. Zo zie je onderaan (in de handtekening vaak) een telefoonnummer, overige adressen, locatie, etc. Vanaf OS X El Capitan zoekt je Mac naar gegevens in Mail en voegt deze toe aan je contacten applicatie.
Lees verder...

Bron: Computer Totaal

Inloggen op Windows 10 zonder wachtwoord
Windows 10 heeft meerdere manieren om je aan te melden. Het kan met een wachtwoord, je kunt een pincode instellen of een afbeelding
gebruiken. Automatisch aanmelden zodat je niets hoeft te doen, behoort ook tot de mogelijkheden. In dit artikel lees je hoe je dit voor elkaar krijgt.
Lees verder...

     
ASCC
De tijdelijke locatie
Waar?

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Amstelland Senioren ComputerClub.

Er zijn meer dan 500 leden, in leeftijd variërend tussen 44 en 99 jaar.

Wilt u meer informatie of lid worden? Klik dan op deze link...

Doe zuinig met papier!
Bezint eer ge print!

ASCC Website:
http://www.ascc.nl

Amstelland Senioren ComputerClub
Tijdelijk gevestigd: Asserring 188, 2e etage, 1187 KL Amstelveen.


Bij gesloten deur kunt u aanbellen op nummer 188 Westend.

Er is een lift aanwezig!

Heeft u de ASCC-pagina in Facebook al bezocht?
    Disclaimer