ASCC Nieuwsbrief maart 2015

Wanneer deze Nieuwsbrief niet goed leesbaar is klik dan op deze link....
Let op! Let op! De clubmiddagen vinden voortaan plaats van 13.30 uur tot 15.30 uur.
De ASCC is tijdelijk gevestigd op het adres Asserring 188,1187 KL Amstelveen.

Inhoud
1. Alg. ledenvergadering 2015
2. Cursusinformatie
 1. Algemene Ledenvergadering
 2. Cursusinformatie
 3. Chromebook of Stream?
 4. Ledenpas
 5. Wij zoeken een notulist...
 6. Beperkte opslagcapaciteit
 7. Kascontrolecommissie
 8. Windows 10
 9. Computerontwikkelingen
 10. Apple tip!
 11. PC en visuele handicap?
   

Op onze clubmiddag van 17 maart houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering legt het ASCC-bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid in 2014. We doen verslag van de belangrijkste ASCC-gebeurtenissen van 2014 en we geven inzicht in de Balans en de Verlies- en Winstrekening. De kas-controlecommissie bekijkt momenteel alle financiŽle stukken en zal verslag doen van hun bevindingen. Aan de hand daarvan vragen we aan u het bestuur decharge te verlenen.
Lees verder...
Na de algemene ledenvergadering wordt er nog een interessant onderwerp gepresenteerd. Zie punt 9 in deze nieuwsbrief.

Vanaf 2 maart beginnen weer een aantal cursussen waarvoor nog enkele plaatsen beschikbaar zijn.
• 3 maart Beginners Android tablet
• 4 maart Cursus Creatief met Word
• 5 maart Cursus Doe meer met Google
• 9 maart Basiscursus Werken met iPad
• 9 maart Cursus Fotoalbums maken
• 17 maart Extra Beginners Android tablet
• 17 maart Vervolgcursus Android tablet
• 19 maart Basiscursus Windows 8.1
• 19 maart Vervolg Werken met iPad
• 2 april Cursus Muziek en Video
• 8 april Back-up en partities maken
• 8 april Extra Cursus Omgaan met Bestanden en Mappen Windows 8.1
• 15 april Eenvoudige fotobewerking
Lees verder...
     
3. Chromebook of Stream?
4. Ledenpas
5. Wij zoeken een notulist…

Bron Computer Idee, nr. 3, 13-27 jan 2015. Een computer compleet terugbrengen tot de essentie die nodig is om gebruik te maken van internet: dat is het idee achter Google’s Chromebook. Zeker in de Verenigde Staten zijn deze goedkope internetcomputers een succes en ook hier groeit de populariteit –tot ergernis van Microsoft. Met de HP Stream hoopt het bedrijf eindelijk een passend antwoord te hebben.
Lees verder...
 

Van verschillende leden hebben wij al een verontruste e-mail ontvangen met de vraag wanneer de ledenpassen worden verstuurd. Wij gaan u gerust stellen: u heeft de ledenpas niet meer nodig. De Amstelland Senioren ComputerClub heeft de afgelopen maanden haar ledenadministratie gemoderniseerd. U bent voortaan van harte welkom op de clubmiddagen, de inloopvrijdagochtenden en eventuele andere activiteiten zonder dat u daarbij een ledenpas nodig heeft.
Lees verder....

Het bestuur van ASCC vergadert zo’n 10 x per jaar. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt, zodat we achteraf weten welke onderwerpen zijn besproken en welke besluiten er zijn genomen.
Met het aftreden van onze penning-meester en het benoemen van een nieuw bestuurslid komt de functie van notulist vacant. Graag willen wij u oproepen zich kandidaat te stellen om deze belangrijke functie te vervullen en daarmee het bestuur te ondersteunen.
Lees verder...

     
6. Beperkte opslagcapaciteit
7. Kascontrolecommissie
8. Windows 10
Een iPad (en iPhone) heeft een beperkte opslagcapaciteit, vaak 16 of 32 GB. Het kan dus goed dat u op een dag een melding krijgt dat het geheugen bijna vol is. Hoe maakt u dan ruimte vrij?
U denkt misschien dat 16 of 32 GB geheugen wel genoeg is voor uw tabletgebruik. En dat is vaak ook zo. Maar alle apps op de tablet nemen geheugenruimte in, net als de foto's, video's en kranten die op het apparaat staan. De iPad kan dan toch op een gegeven moment vol raken. Dan is het tijd om het apparaat op te schonen...
Lees verder...

De afgelopen jaren hebben de heren Beekmann en Burger zich ingezet als lid van de kascontrolecommissie. Zij hebben ons laten weten dat zij voor het jaar 2015 niet meer beschikbaar zijn. Het ASCC bestuur is hen erkente-lijk voor het goede en belangrijke werk dat zij voor de vereniging hebben gedaan en hier staan we tijdens de Algemene Ledenvergadering natuurlijk
bij stil.
We hebben nu dus twee vacatures en ik zou de leden willen oproepen...
Lees verder...

Bron Computertotaal.
HANDS-ON Aan de slag met de Windows 10 Technical Preview
Eind januari heeft Microsoft meer laten zien over wat ons te wachten staat met Windows 10. En, zoals beloofd, is er een nieuwe testversie vrijgegeven, zodat je zelf ook aan de slag kunt. We leggen je uit hoe je deze installeert en wat je kunt verwachten.

Lees verder...  

     
9.  Computerontwikkelingen!
10. Apple tip!
11. PC en visuele beperking?

Na afloop van de Ledenvergadering op 17 maart hebben we een bijzonder onderwerp voor u. We laten u zien welke ontwikkelingen op het gebied van computers er momenteel aan de gang zijn, die ons leven in de toekomst gaan veranderen. En deze toekomst is dichterbij dan u denkt! We laten u een videocompilatie zien die gemaakt is door Ruud Blok. Vervolgens gaan we met u in discussie over ķw visie op deze ontwikkelingen. En we horen natuurlijk graag van u hoe ķ wilt dat ASCC u daarbij helpt.
Graag tot ziens op 17 maart om 13:30 in Westend, Asserring 188A, 2e etage. Er is een lift aanwezig.
 

Bron Computertotaal
REVIEW APPLE OS X 10.10 - Een fris maar vertrouwd gezicht. Apple probeert tegenwoordig grofweg ieder jaar een nieuwe versie van OS X uit te brengen. Dit jaar is OS X bij versie 10.10 aan- beland, dat de naam Yosemite heeft meegekregen. Net als zijn voorganger is Yosemite een gratis upgrade. Wat zijn de grootste veranderingen?

Lees verder...

Een lid attendeerde ons op het bestaan van een vereniging van mensen die blind of slechtziend zijn en toch hun computer willen kunnen gebruiken. Wij willen die tip graag aan u doorgeven.

Wilt u daar meer van weten?
Lees verder...
 

 

   
ASCC
De tijdelijke locatie
Waar?

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door Amstelland Senioren ComputerClub.

Er zijn meer dan 500 leden, in leeftijd variŽrend tussen 41 en 98 jaar.

Ook lid worden? Klik dan op deze link...

Doe zuinig met papier!
Bezint eer ge print!

ASCC Website:
http://www.ascc.nl

Amstelland Senioren ComputerClub
Vanaf 5 januari 2015 tijdelijk gevestigd:

Asserring 188, 2e etage,
1187 KL Amstelveen