Disclaimer

Disclaimer
Huishoudelijk reglement:
Artikel 9. Uitsluiting aansprakelijkheid.
De Amstelland Senioren ComputerClub, nader te noemen Ascc, is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die is ontstaan tijdens thuishulp, hulp op inloop, door publicaties op de website en in de nieuwsbrief en door informatie gegeven op de clubmiddagen en cursussen. Dit betreft schade aan hardware, software en gegevens, alsmede alle indirecte schade.

De Ascc-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Ascc liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Ascc. De Ascc is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Ascc geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.